Portal d'informació i opinió sobre ciutadania i convivència al Vendrell

Campanyes de civisme

Un dels objectius del Pla de Convivència i Civisme és desenvolupar accions puntuals o estacionals que promoguin una consciència comuna i una sensibilitat envers qüestions directament relacionades amb aquests dos àmbits. A través de diferents campanyes es treballa la sensibilització sobre aspectes concrets que afecten a la convivència o al civisme al municipi.

inflable

La Festa de les Idees del Reciclatge aplega prop de 800 infants al Vendrell

L’escola Àngels Garriga del nostre municipi es feia amb un accèssit per la proposta d’emprar persones en situació d’atur com a informadors mediambientals

Presentació-fem-ho

Es posa en marxa el web fem-ho.net

El web recull la informació de servei per al ciutadà en matèria de manteniment de la via pública i recollida de residus

Un diari digital amb notícies d'actualitat i articles d'opinió

Un diari digital amb notícies d’actualitat i articles d’opinió

El nou portal comptarà amb apartats fixes relacionats amb el Pla de Convivència i el seu desenvolupament

Es posa en marxa una campanya per a promoure el comportament cívic dels propietaris de gossos

La intenció és recordar als amos dels animals les seves obligacions i les possibles sancions en cas de no complir-les