Portal d'informació i opinió sobre ciutadania i convivència al Vendrell

El consell per la convivència

El Consell Municipal de la Convivència i el Civisme del Vendrell neix amb l’objectiu de garantir la participació activa de la ciutadania i de tots els grups polítics amb representació municipal. Com a principal tasca el consell és responsable del desenvolupament i l’avaluació del Pla de Convivència i Civisme. El propi reglament del Consell per la Convivència i el Civisme estableix, a més, les següents funcions:

 

  • Col·laborar en l’elaboració de programes municipals sobre la convivència i el civisme.
  • Formular propostes i emetre informes i suggeriments a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament.
  • Qualsevol altra funció consultiva.
Un diari digital amb notícies d'actualitat i articles d'opinió

Un diari digital amb notícies d’actualitat i articles d’opinió

El nou portal comptarà amb apartats fixes relacionats amb el Pla de Convivència i el seu desenvolupament

Cloenda dels tallers de participació de l’Observatori per la Convivència i el Civisme

La iniciativa pretenia comptar amb les aportacions dels diferents agents socials i econòmics del municipi a l’hora de definir les estratègies de futur