Avís legal

Aquesta pàgina web ha estat creada per la Regidoria de Convivència i Civisme de l’Ajuntament del Vendrell, amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini està registrat a favor de la Regidoria de Convivència i Civisme de l’Ajuntament del Vendrell.

2. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de la Regidoria de Convivència i Civisme de l’Ajuntament del Vendrell o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de la Regidoria de Convivència i Civisme de l’Ajuntament del Vendrell. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços. La Regidoria de Convivència i Civisme de l’Ajuntament del Vendrell no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts d’aquesta pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas de que la Regidoria de Convivència i Civisme de l’Ajuntament del Vendrell tingui coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible. La Regidoria de Convivència i Civisme de l’Ajuntament del Vendrell no es fa responsable de les opinions abocades pels seus col·laboradors i/o usuaris, en articles o treballs publicats a aquest lloc web.

4. Actualització i modificació de la pàgina web. La Regidoria de Convivència i Civisme de l’Ajuntament del Vendrell es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

 5. Indicacions sobre aspectes tècnics. La Regidoria de Convivència i Civisme de l’Ajuntament del Vendrell no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.Des de la Regidoria de Convivència i Civisme de l’Ajuntament del Vendrell no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes. També queda exonerada de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

6.Tractament de dades de l’usuari. Sense perjudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, estarà autoritzant expressament a la Regidoria de Convivència i Civisme de l’Ajuntament del Vendrell al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis. La Regidoria de Convivència i Civisme de l’Ajuntament del Vendrell, pot incorporar les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat. La Regidoria de Convivència i Civisme de l’Ajuntament del Vendrell no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o a la de correu electrònic de la Regidoria de Convivència i Civisme de l’Ajuntament del Vendrell.

7. Advertiment sobre utilització de cookies. Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

8. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.